Theses 

Využití třídění v environmentální výchově v mateřské škole – Zuzana HOLZÄPFELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zuzana HOLZÄPFELOVÁ

Bakalářská práce

Využití třídění v environmentální výchově v mateřské škole

Using of classification in environmental education in kindergarten

Anotace: Bakalářská práce pojednává o spojení třídění a environmentální výchovy v mateřské škole. Je zaměřena na rozvoj matematických představ a zároveň získávání poznatků o světě a životním prostředí. V teoretické části práce vysvětluje pojmy "environmentální výchova" a "třídění", zabývá se vztahem těchto dvou pojmů a Rámcového vzdělávacího programu. Praktická část nabízí několik vzdělávacích činností zaměřených na třídění v environmentální výchově, které lze využít pro práci s dětmi v mateřské škole. Součástí některých činností jsou pracovní listy. V části výzkumné jsou pak vyzkoušené činnosti vyhodnoceny.

Abstract: The bachelor thesis deals with the connection between the classification and environmental education at the kindergarten. The main focus lies on the development of mathematical concepts while gaining knowledge about the world and the environment. The theoretical part of the thesis explains the terms "environmental education" and "classification". It deals with the relationship between these two terms and The Framework Education Programme for Preschool Education. The practical part of the thesis offers several educational activities which are aimed at classification in the environmental education, which can be used for working with children at the kindergarten. A part of some activities are worksheets. The aforementioned tested activities are then evaluated in the research part.

Klíčová slova: třídění, základní matematické představy, environmentální výchova, mateřská škola, vzdělávací činnost, pracovní list, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170391 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HOLZÄPFELOVÁ, Zuzana. Využití třídění v environmentální výchově v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz