Jiří PÁČ

Bakalářská práce

Programování, verifikace a výroba součásti na CNC stroji

Part Programming, Verification and Production on CNC Machine Tool
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá podstatou a způsoby frézování, nástroji používanými při této metodě obrábění, dále pak řízením CNC strojů a způsoby tvorby NC programu. Po-slední část je věnována seznámením s CAD/CAM systémy, jejich dělením a problematikou postprocesoru. Praktická část řeší návrh modelu zápustky, jeho vytvoření v CAD programu. Načtení mo-delu v CAM Express, navržení řezných drah nástrojů …více
Abstract:
This bachelor work deals with the nature and methods of milling as well as the tools used in this machining method. It also focuses on the CNC machines operation and the creation methods of the NC program. The last part is devoted to the introduction of CAD/CAM systems, their division and post-processor problems. The practical part solves the die model design and its creation in CAD program. It de …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012
Zveřejnit od: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁČ, Jiří. Programování, verifikace a výroba součásti na CNC stroji. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe