Bc. Vojtěch Volák

Bakalářská práce

Přesun mezilidských vztahů a sociálních hodnot na síťová média

The Transferring of Interpersonal relationships and Societal values on to Network media
Anotace:
Tato práce se zabývá přesunem mezilidských vztahů a sociálních hodnot na síťová média. Cílem této práce je popsat motivace a vlivy těchto přesunů u vybraných respondentů. K řešení stanovených cílů byla použita kvalitativní výzkumná sonda v podobě polostrukturovaného rozhovoru. Provedeným výzkumem jsem zjistil, v jakých oblastech života a z jakého důvodu respondenti přesun provedli a jaký to má dopad …více
Abstract:
This work deals with the transferring of interpersonal relationships and societal values on to network media. The purpose of this work is to describe the motivation and influences of these transfers on selected respondents. A qualitative research probe in the form of a semi-structured interview was used to address the objectives. Through the research, I found out in which areas of life and for what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace