Bc. Kateřina Šmajzrová

Diplomová práce

Komparace mediálního pokrytí uprchlické agendy v denících MF Dnes a Frankfurter Allgemeine Zeitung

Comparison of media coverage of the refugee agenda in dailies MF Dnes and FAZ
Anotace:
Diplomová práce porovnává způsob, jakým deníky MF Dnes (Česká republika) a Frankfurter Allgemeine Zeitung (Německo) pokrývaly uprchlickou agendu v srpnu, září a říjnu roku 2015 na prvních dvou stranách vydání. Na základě teoretických konceptů nastolování agendy a zpravodajských hodnot práce zkoumá míru pozornosti věnovanou uprchlické agendě a její změny a vrcholy ve stanoveném období, dále pak zastoupení …více
Abstract:
The thesis compares the way of setting the refugee agenda in dailies MF Dnes (Czech Republic) and Frankfurter Allgemeine Zeitung during the August, September and October 2015 on first two pages of issue. Based on the theoretical concepts of agenda settings and news values examines the thesis the degree of attention, which the newspapers gave to the refugee agenda and also examines its changes and highlights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií