Bc. Tereza Říhová

Bakalářská práce

IDIOT: tři české inscenace Dostojevského románu (Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Husa na provázku, Dejvické divadlo)

THE IDIOT: three Czech stage adaptations of Dostoyevsky's novel (Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Husa na provázku, Dejvické divadlo)
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se bude zabývat třemi dramatizacemi a následnými inscenace románu Fjodora Michajloviče Dostojevského „Idiot“ (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě – režie Sergej Fedotov, Divadlo Husa na provázku – režie Vladimír Morávek, Dejvické divadlo – režie Miroslav Krobot). Práce se bude soustředit především na zevrubné analýzy jednotlivých inscenací (výklad, postavy, práce s jednotlivými …více
Abstract:
This bachelor’s thesis will be dealing with three theatrical adaptations of Fyodor Dostoyevsky's novel The Idiot and their subsequent theatrical staging (in Divadlo Petra Bezruče in Ostrava, directed by Sergej Fedotov, in Divadlo Husa na provázku, directed by Vladimír Morávek, and in Dejvické divadlo, directed by Miroslav Krobot). It will focus on a thorough analysis of the three productions (interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
  • Oponent: doc. PhDr. Oxana Smilková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/krxdl/