Ing. Martin Pros, BBA, MBA

Diplomová práce

Optimal trading strategy for markets in Central Eastern Europe

Optimal trading strategy for markets in Central Eastern Europe
Anotace:
Finanční trh upoutal pozornost mnoha lidí v posledních letech. Mnoho z těchto lidí začalo věřit, že je nejlepší čas investovat do akciového trhu s odůvodněním, že akciový trh byl vždy v rostoucím trendu, a proto je velmi pravděpodobné, že bude i nadále zhodnocovat svoji cenu. Nicméně vzhledem k sociálně-ekonomickým a demografickým změnám existují jiné investiční příležitosti na obzoru. Zvláště dobrou …více
Abstract:
The financial market has drawn an attention of many people in the recent years. Many of those people started to believe that it is the best time to invest into a stock market with a reasoning that the stock market has always been on an increasing trend and therefore it is most likely that it will continue to appreciate its price. Nevertheless, due to socioeconomic and demographic changes, there are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Eric Abhyankar
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní