Ing. Martin Pros, BBA, MBA

Master's thesis

Optimal trading strategy for markets in Central Eastern Europe

Optimal trading strategy for markets in Central Eastern Europe
Abstract:
Finanční trh upoutal pozornost mnoha lidí v posledních letech. Mnoho z těchto lidí začalo věřit, že je nejlepší čas investovat do akciového trhu s odůvodněním, že akciový trh byl vždy v rostoucím trendu, a proto je velmi pravděpodobné, že bude i nadále zhodnocovat svoji cenu. Nicméně vzhledem k sociálně-ekonomickým a demografickým změnám existují jiné investiční příležitosti na obzoru. Zvláště dobrou …more
Abstract:
The financial market has drawn an attention of many people in the recent years. Many of those people started to believe that it is the best time to invest into a stock market with a reasoning that the stock market has always been on an increasing trend and therefore it is most likely that it will continue to appreciate its price. Nevertheless, due to socioeconomic and demographic changes, there are …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2013
  • Supervisor: Eric Abhyankar
  • Reader: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní