Martina HANÁKOVÁ

Bakalářská práce

Osamělost seniorů a možnosti pomoci sociální práce

Loneliness of Seniors and Possibilities of Help by Social Work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá osamělostí seniorů a možnostmi pomoci sociální práce. Cílem práce je poukázat na situace, které mohou vést ke vzniku osamělosti, popsat prevenci osamělosti se zaměřením na rodinu, víru a využití volného času a také zmapovat sociální služby zaměřené na seniory s ohledem na prevenci či řešení osamělosti a poukázat na případné nedostatky v sociálních službách. Jedná se o teoretickou …více
Abstract:
This bachelor thesis is occupied with the loneliness of the elderly and with the possibilities of social work. The purpose is to refer to the situations which can lead to the formation of loneliness, to describe the precautions against loneliness with the orientation to the family, religion and leisure purposes and also to map the social services focused on the elderly with regard to the precaution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Pulkertová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ, Martina. Osamělost seniorů a možnosti pomoci sociální práce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií