Bc. Alžběta Blahová

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace firmy Radeton s.r.o.

The Marketing Communications Analysis of Radeton Company Ltd.
Anotace:
Tato práce pojednává především o komunikační strategii firmy Radeton s.r.o., zkoumá a analyzuje jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu a také celý marketingový proces společnosti. Cílem této práce je analyzovat a popsat marketingový komunikační mix a stanovit možnosti optimalizace marketingového procesu. Tato práce je zpracována na zakázku, a pro její sepsání poskytla společnost veškeré …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the communication strategy of the company Radeton Ltd.. Various tools of the company marketing communication mix are examined and analyzed as well as the whole marketing process in the company. The aim of this diploma thesis is to analyze and describe the marketing communication mix and determine the possibilities of optimization of the marketing process. This work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wb3k9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce