Bc. Veronika Otáhalová

Diplomová práce

Projekt racionalizace výrobního procesu ve společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o.

Project of Rationalization of Production Process in Company Schott Flat Glass CR, s. r. o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod průmyslového inženýrství na lince finální montáže standardních dveří ze společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o. Cílem bylo navrhnout způsob racionalizace výroby, který by vyústil ve zvýšení produktivity práce a snížení doby taktu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza současného stavu pracoviště. V analýze bylo využito přímé pozorování, procesní …více
Abstract:
The Masters thesis is focused on application of industrial engineering methods on final assembly line of standard doors in company Schott Flat Glass CR, s. r. o. The aim of the thesis was to design and implement proposals for production rationalization, which would lead towards increased productivity and reducing tact time. In order to reach this goal, the current system was analyzed. In the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Otáhalová, Veronika. Projekt racionalizace výrobního procesu ve společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o.. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství