Bc. Veronika Otáhalová

Master's thesis

Projekt racionalizace výrobního procesu ve společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o.

Project of Rationalization of Production Process in Company Schott Flat Glass CR, s. r. o.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod průmyslového inženýrství na lince finální montáže standardních dveří ze společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o. Cílem bylo navrhnout způsob racionalizace výroby, který by vyústil ve zvýšení produktivity práce a snížení doby taktu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza současného stavu pracoviště. V analýze bylo využito přímé pozorování, procesní …more
Abstract:
The Masters thesis is focused on application of industrial engineering methods on final assembly line of standard doors in company Schott Flat Glass CR, s. r. o. The aim of the thesis was to design and implement proposals for production rationalization, which would lead towards increased productivity and reducing tact time. In order to reach this goal, the current system was analyzed. In the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Otáhalová, Veronika. Projekt racionalizace výrobního procesu ve společnosti Schott Flat Glass CR, s. r. o.. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Industrial Engineering