Miroslav SOUKUP

Bachelor's thesis

Porovnání potřeb vzdělávání zaměstnanců ve vybraných průmyslových podnicích a úřadech státní správy a samosprávy na Mostecku.

Comparison of educational needs of employees in selected industrial enterprises and authorities of state administration and self-government in region Most.
Anotácia:
Práce se zabývá aktuální situací v oblasti vzdělávání zaměstnanců vedoucí k jejich pracovní spokojenosti a vyšší kvalifikaci. Cílem práce je porovnávání a vyhodnocování systému vzdělávání ve vybraných institucích státní správy a samosprávy a průmyslových podnicích v okrese Most a následné doporučení přenosu dobré praxe mezi nimi. Jedním z opěrných bodů práce je předpoklad, že podnik/úřad se spokojenými …viac
Abstract:
The thesis deals with the current situation in the field of employee education leading to their job satisfaction and higher qualification. The aim of the thesis is to compare and evaluate the system of education in selected institutions of state administration and self-government and industrial enterprises in the district of Most and subsequent recommendation of transfer of good practice between them …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Hetto

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUP, Miroslav. Porovnání potřeb vzdělávání zaměstnanců ve vybraných průmyslových podnicích a úřadech státní správy a samosprávy na Mostecku.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická