Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Bachelor's thesis

Změny půdní vlhkosti v okolí stanice J.G.Mendela

Soil moisture changes in the vicinity of the J.G.Mendel Station
Abstract:
Tato práce se zabývá hodnocením a popisem režimu objemové půdní vlhkosti v letech 2005 - 2010 na ostrově Jamese Rosse. Podklady pro práci pochází z meteorologické stanice na severním úpatí mesy Berry Hill v severní části ostrova. Hodnocení dat je zaměřeno na sezónní režim a krátkodobé výkyvy objemové půdní vlhkosti spojené se změnou teploty půdy a vzduchu. Jedná se o první analýzu objemové půdní vlhkosti …more
Abstract:
This thesis deals with the evaulation and description of the regime of volumetric soil moisture on James Ross Island through the years 2005 - 2010. Data for the work come from the meteorological station at the northern foot of mesa Berry Hill, the northern part of the island. The evaulation of data is focused on the seasonal regime and the short-therm fluctuations of the volumetric soil moisture related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Denisa Witoszová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta