Bc. Šárka Blašková

Bakalářská práce

Série interview o parašutismu v České republice

Series of Interviews about Skydiving in the Czech Republic
Anotace:
Tématem tvůrčí bakalářské práce je parašutismus v České republice. V teoretické části práce se autorka věnuje charakteristice žurnalistického žánru publicistického interview a vymezuje ústřední téma parašutismu pomocí oficiálních definic mezinárodních organizací, české historie a zasazení do společenských věd. Následuje popis cílového média – Outdoor magazínu a jeho editoriální politiky. Na základě …více
Abstract:
The topic of the creative thesis is skydiving in the Czech Republic. In the theoretical part the author deals with the characteristics of the interview as a journalistic genre and defines the central theme of skydiving through official definitions of international organizations, Czech history and the placement within social sciences. Following is a description of the target media – Outdoor magazine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika