Bc. Martina Zaoralová

Diplomová práce

Podpora demokracie a lidských práv: komparace přístupů MZV ČR a MZVaEZ SR

Promotion of Democracy and Human Rights: comparison of the approaches of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and Ministry of Foreign Affairs of the Slovakia
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat a komparovat přístupy k externí podpoře demokracie a lidských práv Ministerstva zahraničí České republiky a Ministerstva zahraničí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Prostřednictvím teoretických konceptů podpory demokracie, především pak přístupu Petera Burnella, je nahlíženo na praktickou politiku podpory demokracie a lidských práv obou zkoumaných …více
Abstract:
This master thesis aims to analyze and compare the approaches to the external promotion of democracy and human rights of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. Through theoratical concepts, especially access to Peter Burnell, is seen on the practical policy of promoting democracy and human rights both cases examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií