Bc. Gabriela Schwanková

Bakalářská práce

Vývoj postavení polského prezidenta v ústavě a praxi po roce 1989

Evolution of Poland president's role in the Constitution and in the practice after 1989
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem postavení prezidenta v politickém systému Polské republiky po roce 1989. Cílem práce je analyzovat postavení jednotlivých prezidentů v rámci politického systému z hlediska ústavního vymezení jejich pozice a praktického výkonu funkce.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is evolution of Poland president’s role in the political system of Poland Republic after 1989. The aim of the thesis is to analyse the role of particular presidents in the Polish political system from the point of view of constitution definition of their position and practical functioning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Jarabinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Politologie

Práce na příbuzné téma