Bc. Zuzana Holubová, DiS.

Diplomová práce

Úrazy způsobené pády v seniorském věku a jejich prevence

Injuries sustained by the elderly caused by falls and their prevention
Anotace:
Diplomová práce je svým obsahem zaměřena na problematiku úrazů po pádech v seniorském věku a jejich prevenci. V teoretické části práce je popsán komplexní přehled o problematice úrazů ve stáří spojené s pádem a možnosti jejich prevence. Empirická část je zpracována pomocí kvantitativního průzkumu, metodou nestandardizovaného (originálního) dotazníkového šetření u seniorů s úrazy po pádech v domácím …více
Abstract:
The content of this thesis is focused on injuries of seniors after falls and their prevention.In the theoretical part of the thesis there is description of a comprehensive issue overview related to accidents (falls) in old age and their prevention.The empirical part is processed with the help of using of the quantitative survey and non-standardized (original) questionnaire survey of seniors with injuries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii