Kateřina BRIŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Postgraduální kariéra absolventů psychologie

Postgraduate career graduates of psychology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem postgraduální kariéry absolventů jednooborové psychologie. Zaměřuje se na rozvoj kariéry psychologů po absolutoriu vysoké školy. Cílem úvodní části je objasnit pojem ? kariéra a její teoretická východiska utváření profesní orientace studentů. Větší pozornost je věnována profesi psychologa, kde blíže objasňuji, které univerzity nabízejí studium bakalářské jednooborové …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with post-graduate careers of graduates in psychology. It is focused on the career development of psychologists after graduating from university. The aim of the first part is to clarify the concept - career and its theoretical bases of development of professional orientation of students. More attention is paid to the profession of psychologist, where i further illustrate which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRIŠÁKOVÁ, Kateřina. Postgraduální kariéra absolventů psychologie. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta