Radek CINKE

Bakalářská práce

Starověký Egypt ve světle výzkumů našich egyptologů

Ancient Egypt in the clarification of researches by our Egyptoogists
Anotace:
Egyptologie patří dlouhodobě k nejúspěšnějším vědeckým oborům v naší zemi. V roce 2018 uplynulo již 60 let od založení egyptologického ústavu. Rok 2019 je rokem 100 let od počátku výuky egyptologie u nás. V práci je popsána nejstarší historie Egypta do období 5. dynastie Staré říše, ne-boť lokalita České archeologické koncese v Abúsíru byla založena právě v tomto období. Text se věnuje okolnostem založení …více
Abstract:
Egyptology is one of the most successful science fields in our country. In 2018, 60 years have passed since the establishment of the Institute of Egyptol-ogy. And in the year 2019 it is 100 years from the beginnings of teaching Egyptology in Czech Republic. This work is describing the oldest history of Egypt until the 5. Dynasty of The Old Empire, because locality of Czech archaeological concession …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINKE, Radek. Starověký Egypt ve světle výzkumů našich egyptologů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma