Bc. Ludmila Maixnerová

Diplomová práce

Nutriční podpora seniorů

Nutritional support of seniors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nutriční podpory u seniorů hospitalizovaných na lůžku akutní péče.Jejím cílem je zhodnocení efektivity nutričních intervencí u sledovaných nemocných na interním oddělení Vojenské nemocnice Brno se zohledněním věku, pohlaví, hlavního důvodu přijetí, komorbidit, aktivity a sebepéče (dle ADL)a mentální kondice (dle MMSE) ve vztahu k aktuálním nutričním potížím …více
Abstract:
Diploma work is focused to the problems of nutritive support of the elderly, who are hospitalized in bed of acute care in hospital. Goal is an evaluation of efficacy of nutritive intervention on observed diseased on internal ward of Vojenská nemocnice Brno.It allows for age, sex, main reason for admission, comorbidity, activity and selfcare (as per ADL) and mental condition (as per MMSE)in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii