Mgr. Štěpán Solný

Bakalářská práce

Kinetika bakteriální oxidace síry

Kinetics of bacterial sulfur oxidation
Anotace:
Tato práce se zabývá určením minimální teploty aerobní biooxidace síry v kultuře Acidithiobacillus ferrooxidans a sledováním snížené metabolické aktivity za účelem eliminace limitace sírou. V teoretické části je podán stručný přehled o bakterii A. ferrooxidans a její metabolické aktivitě při aerobní oxidaci síry. Stručně je také zmíněna role ATP, způsob jeho stanovení a faktory, které ovlivňují bakteriální …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of the minimal temperature of aerobic sulfur biooxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans and the observation of lowered metabolic activity in order to avoid sulfur limitation. The theoretical section offers an overview about Acidithiobacillus ferrooxidans and its metabolic sulfur aerobic oxidation activity. ATPs significance, means of its assessment and factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta