Samuel REPIAR

Bakalářská práce

Vliv různé intenzity vizuálního podnětu na úroveň jednoduché a složité reakční doby u studentů Katedry tělesné výchovy a sportu.

Varying the intensity of visual stimulus on simple and complex reaction times of a selected group of students at the Department of Physical Education and Sports.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu různé intenzity vizuálního podnětu u studentů tělesné výchovy a sportu v Ústí nad Labem v agility testu. V teoretické části práci jsem se zaměřil na fyziologii oka, zpracování podnětu a přenos signálu. Dále jsem popsal reakční dobu, typy podnětů a faktory ovlivňující reakční dobu. Závěrečnou pasáž teoretické části jsem věnoval charakteristice slunečních …více
Abstract:
This dissertation investigates the effects of varying the intensity of visual stimulus on reaction times of a selected group of students at the Department of Physical Education and Sports in an agility test. The theoretical part considers the physiology of the human eye, including the processing of stimulus and signal transmission. Reaction time, types of stimuli and factors affecting the reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REPIAR, Samuel. Vliv různé intenzity vizuálního podnětu na úroveň jednoduché a složité reakční doby u studentů Katedry tělesné výchovy a sportu.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta