Veronika Svobodová

Diplomová práce

Optimalizace údržby autobusových zastávek

The Optimization of Maintenance of Bus Stops
Anotace:
Cílem práce je najít nejkratší trasy vývozu odpadkových košů pro několik variant a také určit vhodnost heuristických metod. Úlohy jsou řešeny vkládací metodou, metodou nejbližšího souseda a optimalizací. Při optimalizaci je použit systém LINGO a optimalizační řešitel CPLEX. V práci je nejprve popsán reálný problém vývozu odpadkových košů na autobusových zastávkách. Další kapitola je věnována modelům …více
Abstract:
The aim of my thesis is to find the shortest total route to export trash at the bus stops for several variants and also determine the suitability of approximate algorithms. The tasks are solved by insertion heuristic, closest neighbor heuristic and optimization. The optimal solution is gained by using the system LINGO and by using optimization solver CPLEX. In my thesis I first describe the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Fábry
  • Oponent: Jan Pelikán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36082