Bc. Tomáš Kopáček

Bakalářská práce

Guerrilla jako prostředek marketingové komunikace

Guerrilla as a part of a marketing communication
Anotace:
Práce pojednává o problematice guerillového marketingu, který svojí netradiční formou umožňuje zaujetí velkého množství osob a může tak být výrazně ekonomicky efektivní. Teoretická část analyzuje dostupné prameny odborné literatury a přibližuje jednotlivé nástroje a typy guerilla marketingu. V praktické části se práce zabývá analýzou reálných dat z příspěvků na sociální síti Facebook z guerillových …více
Abstract:
The thesis discusses the matter of guerilla marketing which enables captivating a large amount of people because of its unconventional form and thus can be distinctively more economically efficient. The theoretical part anlyses available literature sources and explains the tools and types of guerilla marketing. The practical part resolves around the analysis of real data from posts from guerilla marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní