Mgr. Jana Knapová

Diplomová práce

Význam Úmluvy o právech dítěte pro realizaci soukromoprávních vztahů

The Importance of the Convention of the Rights of the Child for Realization of Private Law Relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem Úmluvy o právech dítěte pro realizaci soukromoprávních vztahů. Popisuje postavení Úmluvy v českém právním řádu. Dále se soustředí na rozdělení ustanovení Úmluvy na samovykonatelná a nesamovykonatelná a významem tohoto dělení s ohledem na téma práce. Samostatná kapitola je věnována obsahu Úmluvy, a to zejména jejím základním principům. Následuje problematika týkající …více
Abstract:
This diploma work deals with the importance of the United Nations Convention on the Rights of the Child (hereafter referred to as the UNCRC) for realization of private law relations. The UNCRC is the first binding instrument of international law which is concerned solely with the rights of the child. The diploma work is concerned with a position of the UNCRC in the Czech legal order. It takes a look …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta