Bc. Petra Halová

Master's thesis

Specifické poruchy učení v dospělosti

Specific Learning Disorders in Adulthood
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice specifických poruch učení v dospělosti. Cílem práce je prozkoumat oblasti, do kterých mohou zasahovat obtíže vznikající na základě specifických poruch učení u dospělých osob s těmito poruchami. Období dospělosti je v rámci této problematiky málo prozkoumanou oblastí. Mnoho jiných výzkumů se zaměřuje spíše na dětský věk. Výzkum zachycený v této práci má za úkol …more
Abstract:
Master's thesis is dealing with the issue of specific learning disorders in adulthood. The aim of this thesis is to explore fields that may be disrupted from difficulties arising from the specific learning disorders of adults with these disorders. Theme of specific learning disorders in adulthood is a scientific field that is not well explored. Many other researches are rather focused on the childhood …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta