Mgr. Veronika Žurovcová

Bakalářská práce

Mediální obraz V. Havla a V. Klause v období jejich II. prezidentské volby: komparativní obsahová analýza

Media image of V. Havel and V. Klaus in period of their second presidential election
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem byl v tisku konstruován mediální obraz prezidentů Václava Havla a Václava Klause v období jejich druhé prezidentské volby, tedy v roce 1998 a 2008. Práce se zabývá editoriálními strategiemi deníků MF Dnes a Právo používanými ke konstrukci mediálního obrazu obou prezidentů a interpretací výsledného mediálního obrazu prezidentů. Metodou výzkumu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out the way of construction the media image of Václav Havel and Václav Klaus. It focuses on period of their second presidential election in 1998 and 2008. This work analyzes editorial strategies of the MF Dnes and Právo journals and interprets the final media images of both presidents. The research methods used in this thesis are quantitative and qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií