Theses 

Organizace plaveckých závodů - Velká cena Brna 2012 – Mgr. Michal Minář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michal Minář

Bakalářská práce

Organizace plaveckých závodů - Velká cena Brna 2012

Organization swimming competition - Grand Prix Brno 2012

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá organizací daných závodů. V teoretické části objasňuji odborné pojmy ze sportovního managementu. V druhé části využívám těchto pojmů k popisu, rozboru a zhodnocení 44. ročníku Velké ceny Brna v plavání a provádím SWOT analýzu těchto závodů, díky níž poukazuji na silné a slabé stránky akce, a navrhuji kroky vedoucí ke zlepšení chodu celé akce.

Abstract: This Bachelor thesis deals with organization of International swimming meet Grand Prix Brno 2012. First part of the thesis focuses on basic terms of sports management. In second part of the thesis, I use these terms to describe and evaluate this swimming competition, and use SWOT analysis, which shows us strengths, weaknesses, opportunities and threats of GP Brno 2012 and I suggest possible improvements of GP Brno 2012.

Klíčová slova: Management, marketing, sponzoring, příjmy a výdaje, plavání, sponsorship, cash-flow, swimming

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mach
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:34, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz