Bc. Martina Drenčaková

Bakalářská práce

Waters of Transformation: Symbol of Water in Jeffrey Eugenides’ Middlesex

Waters of Transformation: Symbol of Water in Jeffrey Eugenides’ Middlesex
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza symbolu vody v románu Hermafrodit od řecko-amerického spisovatele Jeffreyho Eugenida. Voda, jako jeden z nejvýznamnějších symbolů v umění, proniká do literatury s velkou rozmanitostí týkající se její interpretace. Práce zkoumá použití symbolu vody jako formy fyzické a duševní proměny postav v románu. Pojednává o rozličných významech symbolu vody s ohledem …více
Abstract:
The objective of this thesis is to analyse the symbol of water in the novel Middlesex by Greek American writer Jeffrey Eugenides. Water, as one of the most prominent symbol in art, penetrates into literary works with a great variety of interpretations. This thesis examines the usage of the symbol of water representing a form of physical and spiritual transformation of the characters in the novel. It …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.