Bc. Lenka Michálková

Diplomová práce

Komoditní trh a drahé kovy

Commodity Market and Noble Metals
Anotace:
Předmětem diplomové práce Komoditní trh a drahé kovy je seznámení čtenáře s problema-tikou komoditních burz. Čtenáři je nabídnut pohled na komoditní burzy v České republice a nahlédne na komoditní burzy ve světě. První část diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku komoditních burz. Po přečtení si čtenář udělá obrázek o českém prostředí komoditních burz a nahlédne na jejich srovnání se …více
Abstract:
Ambition of this master’s thesis Commodity market and noble metals is to familiarize readers with commodity exchange. The readers can have a view of commodity exchanges in the Czech Republic and they will get know more about commodity exchanges worldwide. Part one is focused on general characteristics of commodity exchanges. The readers can have an idea about Czech commodity exchanges and they become …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma