Theses 

Komoditní trh a drahé kovy – Bc. Lenka Michálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lenka Michálková

Diplomová práce

Komoditní trh a drahé kovy

Commodity Market and Noble Metals

Anotace: Předmětem diplomové práce Komoditní trh a drahé kovy je seznámení čtenáře s problema-tikou komoditních burz. Čtenáři je nabídnut pohled na komoditní burzy v České republice a nahlédne na komoditní burzy ve světě. První část diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku komoditních burz. Po přečtení si čtenář udělá obrázek o českém prostředí komoditních burz a nahlédne na jejich srovnání se zahraničními komoditními burzami. V druhé části se seznámíme s možností obchodů na komoditních burzách a také s možnostmi čtení grafů z pohledu technické analýzy. Ve třetí části této práce se čtenář dozví více o drahých kovech, které můžeme na komoditních burzách obchodovat. Práce je zaměřena na zlato, stříbro, platinu a palladium. Každá tato komodita je v poslední části práce podrobněji popsána.

Abstract: Ambition of this master’s thesis Commodity market and noble metals is to familiarize readers with commodity exchange. The readers can have a view of commodity exchanges in the Czech Republic and they will get know more about commodity exchanges worldwide. Part one is focused on general characteristics of commodity exchanges. The readers can have an idea about Czech commodity exchanges and they become familiar with foreign commodity exchanges comparison. Part two describes trading options on the commodity exchanges and it enables readers to read the graphs by method of technical analysis. Part three is to familiarize readers with the noble metals which can be traded on the commodity exchanges. The thesis is concentrated on golden, silver, platinum, and palladium. Each of these commodities is described in the last part of this thesis.

Klíčová slova: Komodity, burza, komoditní burza, futures, zlato, stříbro, platina, palladium, hedgingové obchody, hedger, spekulant, promptní, poziční, intradenní, broker, přímé termínové obchody, promptní obchody, dodávkové obchody, opční obchody, prolongační obchody, stravné obchody, arbitrážní obchody, stop-loss, support, rezistence, klouzavý průměr, dvojité dno, dvojitý vrchol, medvědí trh, býčí trh, commodities, commodity market, commodity exchange, stock exchange, noble metals, golden, silver, platinum, hedging, trading.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:17, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz