Bc. Lenka Michálková

Master's thesis

Komoditní trh a drahé kovy

Commodity Market and Noble Metals
Abstract:
Předmětem diplomové práce Komoditní trh a drahé kovy je seznámení čtenáře s problema-tikou komoditních burz. Čtenáři je nabídnut pohled na komoditní burzy v České republice a nahlédne na komoditní burzy ve světě. První část diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku komoditních burz. Po přečtení si čtenář udělá obrázek o českém prostředí komoditních burz a nahlédne na jejich srovnání se …more
Abstract:
Ambition of this master’s thesis Commodity market and noble metals is to familiarize readers with commodity exchange. The readers can have a view of commodity exchanges in the Czech Republic and they will get know more about commodity exchanges worldwide. Part one is focused on general characteristics of commodity exchanges. The readers can have an idea about Czech commodity exchanges and they become …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic