Kristýna VERŠECKÁ

Bakalářská práce

Srovnání vybraných povídek J. K. Šlejhara a G. de Maupassanta

The Comparison of Selected Short Stories by J. K. Šlejhara and G. de Maupassanta
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dva významné spisovatele: Josefa Karla Šlejhara a Guy de Maupassanta. V první části se zabývám se životem obou spisovatelů a jejich tvorbou. Tato část se také věnuje teoretickému vymezení úrovní srovnávaných povídek. Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, rozebrat vybrané povídky a vyvodit shody a rozdíly, které vyplývají z jejich tvorby. Při srovnání je kladen …více
Abstract:
The Bachalor thesis is focused on two important writers: J. K. Šlejhara a G. de Maupassanta. In the firt part I am dealing with the lives of authors and thein literary aktivity. This section also deals with the theoretical defined levels compared stories. The main goal of the thesis is to compare, analyze selected short stories and summarize analogies and differences result of their short shories. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adam Krupička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VERŠECKÁ, Kristýna. Srovnání vybraných povídek J. K. Šlejhara a G. de Maupassanta. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání