Theses 

Vybrané aspekty hudebnosti jako prostředek poznání žáků flétnové třídy ZUŠ A PLUS, s r.o. – Kateřina LANDECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / hudební výchova-občanská výchova

Kateřina LANDECKÁ

Diplomová práce

Vybrané aspekty hudebnosti jako prostředek poznání žáků flétnové třídy ZUŠ A PLUS, s r.o.

Selected aspects of the musical endowment as a means of understanding of pupils from the flute class ZUS A PLUS, s r. o.

Anotace: Cílem této práce je poznání žákyň pomocí tří výzkumných metod. Diplomová práce se skládá z teoretické části, která obsahuje několik definic hudebnosti a jejich konfrontaci s dalšími pojmy hudební psychologie. Druhá empirická část má za úkol diagnostikovat hudebnost u vybraných žákyň z flétnové třídy ZUŠ A PLUS, spol. s r. o. v Českém Těšíně především formou testů hudebních schopností.

Abstract: Objective of this thesis is a cognition of pupils on basis of three research method. Diploma thesis consists of theoretical part, which contains a few definitions of music ability and their comparison with another term of musical psychology. The second part has a task diagnostic a music ability by chosen pupils from flute class of ZUS A PLUS, spol. s s. r. o. in Český Těšín chicly by test sof musical capability.

Klíčová slova: hudebnost, hudební schopnosti, hudební psychologie, diagnostika hudebnosti, základní umělecká škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13419 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LANDECKÁ, Kateřina. Vybrané aspekty hudebnosti jako prostředek poznání žáků flétnové třídy ZUŠ A PLUS, s r.o.. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz