Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.

Doctoral thesis

Vztah mezi primární strukturou a konformací DNA biologicky důležitých oblastí lidského genomu

Relationship between DNA primary structure and conformation of biologically important regions of the human genome.
Abstract:
Lidská DNA vytváří kromě klasické dvoušroubovice řadu neobvyklých sekundárních struktur: Z-DNA, vlásenky, cytosinové a guaninové kvadruplexy. Tyto struktury jsou často součástí regulačních oblastí genů, v řadě případů je jejich přítomnost spojena s výskytem nějakého onemocnění. Pomocí CD spektroskopie, UV absorpční spektroskopie, polyakrylamidové gelové elektroforézy a využitím chemických a enzymatických …more
Abstract:
Besides classic double-helix, human DNA forms number of unusual secondary structures: Z-DNA, hairpins, cytosine and guanine quadruplexes. These structures are usually part of a gene regulatory sequences, in many cases their presence corresponds to several diseases. Using CD spectroscopy, UV absorption spectroscopy, polyacrylamide gel electrophoresis and chemical and enzymatic probes I studied conformational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 11. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
  • Reader: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology