Milan MALINA

Bakalářská práce

Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot

Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot
Abstract:
The bachelor's thesis Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot is divided into six sections. First, development of the onboard controller is described. Second, the functionality of the ground control app is introduced together with its capabilities. It is followed by the description of the flight simulation and the equations used in this simulation. Later, these equations are utilized …více
Abstract:
Bakalářská práce na téma Návrh systému autonomního řízení pro bezpilotní letoun je rozdělena do šesti sekcí. Nejprve je popsán vývoj palubního ovladače. Za druhé, aplikace ground control je představena spolu s jejími schopnostmi. Následuje popis simulace letu a rovnic použitých v této simulaci. Následně jsou tyto rovnice využity při tvorbě matematického modelu, který tvoří čtvrtou část. V této části …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Goubej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINA, Milan. Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/