Milan MALINA

Bachelor's thesis

Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot

Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot
Abstract:
The bachelor's thesis Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot is divided into six sections. First, development of the onboard controller is described. Second, the functionality of the ground control app is introduced together with its capabilities. It is followed by the description of the flight simulation and the equations used in this simulation. Later, these equations are utilized …more
Abstract:
Bakalářská práce na téma Návrh systému autonomního řízení pro bezpilotní letoun je rozdělena do šesti sekcí. Nejprve je popsán vývoj palubního ovladače. Za druhé, aplikace ground control je představena spolu s jejími schopnostmi. Následuje popis simulace letu a rovnic použitých v této simulaci. Následně jsou tyto rovnice využity při tvorbě matematického modelu, který tvoří čtvrtou část. V této části …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Goubej, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALINA, Milan. Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/