Bc. Simona VRŠECKÁ

Master's thesis

Měkké lokalizační faktory na příkladu menších měst

The soft location factors on the example of small towns
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice měkkých lokalizačních faktorů, a tomu jak přispívají k rozvoji menších měst v závislosti na konkurenceschopnosti. V rozvoji měst hraje důležitou roli kultura, která je v práci zhodnocena jako jeden z měkkých lokalizačních faktorů. Teoretická část se zaměřuje na uchopení lokalizačních teorií a lokalizačních faktorů. Praktická část socioekonomickou analýzou seznamuje …viac
Abstract:
The diploma thesis push ahead the issue of soft localization factors and how they contribute to the development of smaller cities depending on competitiveness. Culture has an important role in urban development, which is assessed as one of the soft localization factors in the thesis. The theoretical part focuses on the seize of localization theories and localization factors. Thep ractical part introduces …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRŠECKÁ, Simona. Měkké lokalizační faktory na příkladu menších měst. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration