Bc. Martin Šotek

Master's thesis

Analýza haploskupin mitochondriální DNA u velkomoravské populace ze Znojma – Hradiště v závislosti na milodarech

Analysis of Mitochondrial DNA Haplogroups in Great Moravian Population from Znojmo - Hradiště in Dependence on Funeral Gifts
Abstract:
Tato práce se zabývá multidisciplinárním výzkumem historické velkomoravské populace z raně středověké lokality Znojmo-Hradiště. Hlavním cílem je získat nové poznatky o národnostní a etnické diverzitě obyvatel na území Velké Moravy v 9. a na počátku 10. století nl. Kosterní pozůstatky pro analýzu byly vybrány archeologem na základě specifické pohřební výbavy, zejména šperků, které by mohly poukazovat …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on multidisciplinary research of historic Great Moravian population from early medieval site of Znojmo-Hradiště. Main goal of the thesis is to gain new findings about national and ethnic diversity of Great Moravian population in 9th and beginning of 10th century AD. Skeletal remains for analysis have been chosen by archaeologist based on their burial goods, particularly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2021
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Human Biology / Human Biology