Bc. Martin Šotek

Master's thesis

Analýza haploskupin mitochondriální DNA u velkomoravské populace ze Znojma – Hradiště v závislosti na milodarech

Analysis of Mitochondrial DNA Haplogroups in Great Moravian Population from Znojmo - Hradiště in Dependence on Funeral Gifts
Anotácia:
Tato práce se zabývá multidisciplinárním výzkumem historické velkomoravské populace z raně středověké lokality Znojmo-Hradiště. Hlavním cílem je získat nové poznatky o národnostní a etnické diverzitě obyvatel na území Velké Moravy v 9. a na počátku 10. století nl. Kosterní pozůstatky pro analýzu byly vybrány archeologem na základě specifické pohřební výbavy, zejména šperků, které by mohly poukazovat …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on multidisciplinary research of historic Great Moravian population from early medieval site of Znojmo-Hradiště. Main goal of the thesis is to gain new findings about national and ethnic diversity of Great Moravian population in 9th and beginning of 10th century AD. Skeletal remains for analysis have been chosen by archaeologist based on their burial goods, particularly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2021
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Human Biology / Human Biology