Mgr. Václav Paleček

Bakalářská práce

Generování výškového modelu vybraného území z dat ASTER

Elevation model of selected region from ASTER data
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výškového modelu území z dat zařízení ASTER neseného družicemi Terra. Jsou zde shrnuty zdroje a metody jakými lze vytvářet výškový model území z obrazových dat a je podán přehled produktů ASTER GDEM. V práci je popsán postup vytváření a editování výškového modelu části území jižní Moravy. Významná část práce je zaměřena na zhodnocení přesnosti modelu na základě …více
Abstract:
This bachelor’s paper deals with a creation of an elevation model of an ASTER data device carried by the Terra satellite. It summarizes the sources and methods applicable for creating the elevation model of the image data. It also contains an overview of products ASTER GDEM. The paper describes how to create and edit an elevation model of South Moravia’s region. Significant part of the work is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika