Radovan Netuka

Diplomová práce

Architektura Java Enterprise Edition

Java Enterprise Edition Architecture
Anotace:
Java Enterprise Edition je propracovaný a stále se rozvíjející systém pro webové programování v jazyce Java. Tato diplomová práce shrnuje jeho vybrané technologie. Je pojata jako učební materiál pro studenty se zájmem o webové programování v jazyku Java, kteří už mají nějaké zkušenosti s objektově orientovaným programováním, relačními databázemi a s XML dokumenty. Čtenáři představuje koncept dynamických …více
Abstract:
Java Enterprise Edition is advanced and permanently expanding system for developing web applications in Java language. This thesis compiles some selected technologies of this system. It has been written as a learning material for students with interest in web programming in Java language, who already have some experience with object oriented programming, relational databases and with XML documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Krupka
  • Oponent: Jan Outrata

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: světu