Theses 

Architektura Java Enterprise Edition – Radovan Netuka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Radovan Netuka

Diplomová práce

Architektura Java Enterprise Edition

Java Enterprise Edition Architecture

Anotace: Java Enterprise Edition je propracovaný a stále se rozvíjející systém pro webové programování v jazyce Java. Tato diplomová práce shrnuje jeho vybrané technologie. Je pojata jako učební materiál pro studenty se zájmem o webové programování v jazyku Java, kteří už mají nějaké zkušenosti s objektově orientovaným programováním, relačními databázemi a s XML dokumenty. Čtenáři představuje koncept dynamických webových stránek, webových služeb a práci s databázemi v objektově orientovaném prostředí jazyka Java. Kromě toho čtenáře seznamuje s pokročilou technologií EJB, která umožňuje spolehlivé vypracování náročných webových a distribuovaných aplikací. Probíranou látku doplňují snadno pochopitelné příklady uvedené v textu a také na přiloženémCD

Abstract: Java Enterprise Edition is advanced and permanently expanding system for developing web applications in Java language. This thesis compiles some selected technologies of this system. It has been written as a learning material for students with interest in web programming in Java language, who already have some experience with object oriented programming, relational databases and with XML documents. The thesis introduces concept of dynamic web pages, web services and working with database in object oriented environment of Java language. Moreover, it explains advanced technology of EJB, which allows the programmer to create robust web applications. The text is extended with easy to understand examples which can also be found on attachedCD

Klíčová slova: J2EE, Java EE, EJB, JSP, Struts, REST, RESTful webové služby, SOAP, Servlety, Webové služby, HTTP, JAX-WS, JAX-RS, XML, SAX, DOM, JDBC, db4o, webové programování

Keywords: J2EE, Java EE, EJB, JSP, Struts, REST, RESTful Web Services, SOAP, Servlets, Web Services, HTTP, JAX-WS, JAX-RS, XML, SAX, DOM, JDBC, db4o, web programming

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Krupka
  • Oponent: Jan Outrata

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: světu
Složka Animalia
Složka Animalia DOM
Složka Animalia JAX-RS
Složka Animalia JDBC
Složka Animalia SAX
Složka Animalia db4o
Složka Exchange List
Složka Exchange List JSP
Složka Exchange List Servlet
Složka Exchange List Struts
Složka HTTP HttpClient
Složka HTTP Raw
Složka Piggy Bank Axis (Client)
Složka Piggy Bank EJB
Složka Piggy Bank JAX-WS
README.TXT README.TXT
Složka Tiny Browser
Složka doc
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka animalia
Animal.java Animal.java
Animalia.java Animalia.java
Conservation.java Conservation.java
Animalia.jar Animalia.jar
README.TXT README.TXT
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka animalia
Složka db4o
Main.java Main.java
Animalia_db4o.jar Animalia_db4o.jar
README.TXT README.TXT
Složka lib
Animalia_Lib.jar Animalia_Lib.jar
bloat-1.0.jar bloat-1.0.jar
db4o-7.12.132.14217-core-java5.jar db4o-7.12.132.14217-core-java5.jar
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka animalia
Složka xml
Main.java Main.java
Animalia_DOM.jar Animalia_DOM.jar
README.TXT README.TXT
Složka dist
Složka src
Složka web
Složka META-INF
Složka WEB-INF
index.jsp index.jsp
context.xml context.xml
animal.jsp animal.jsp
web.xml web.xml
Složka conf
Složka java
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
Složka netukar
Složka animalia
Složka rest
AnimalResource.java AnimalResource.java
AnimalSerializer.java AnimalSerializer.java
MammalsResource.java MammalsResource.java
Složka xml
AnimalXmlSerializer.java AnimalXmlSerializer.java
README.TXT README.TXT
animalia_rest.war animalia_rest.war
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka animalia
Složka jdbc
Main.java Main.java
README.TXT README.TXT
Složka lib
derby.jar derby.jar
derbyclient.jar derbyclient.jar
derbynet.jar derbynet.jar
derbyrun.jar derbyrun.jar
derbytools.jar derbytools.jar
Složka dist
Složka src
ursus_arctos.xml ursus_arctos.xml
Složka netukar
Složka animalia
Složka xml
AnimalHandler.java AnimalHandler.java
Main.java Main.java
Animalia_SAX.jar Animalia_SAX.jar
README.TXT README.TXT
Složka lib
ursus_arctos.xml ursus_arctos.xml
Animalia_Lib.jar Animalia_Lib.jar
Radovan_Netuka_-_diplomova_prace__barevna_verze_.pdf Radovan_Netuka_-_diplomova_prace__barevna_verze_.pdf
Složka tex
Složka Database
Složka EJB
Složka HTTP
Složka JavaBeans
Složka Pages
Složka Servers
Složka WebServices
Složka XML
cd.aux cd.aux
cd.tex cd.tex
deployement.aux deployement.aux
deployement.tex deployement.tex
examples.aux examples.aux
examples.tex examples.tex
Složka images
javaee_cz.aux javaee_cz.aux
javaee_cz.tex javaee_cz.tex
updiplom.sty updiplom.sty
dom.aux dom.aux
dom.tex dom.tex
jaxb.tex jaxb.tex
sax.aux sax.aux
sax.tex sax.tex
xml_objects.aux xml_objects.aux
xml_objects.tex xml_objects.tex
axis.aux axis.aux
axis.tex axis.tex
jaxrs.aux jaxrs.aux
jaxrs.tex jaxrs.tex
jaxws.aux jaxws.aux
jaxws.tex jaxws.tex
piggybank.wsdl.xml piggybank.wsdl.xml
rest.aux rest.aux
rest.tex rest.tex
soap.aux soap.aux
soap.tex soap.tex
web-services.aux web-services.aux
web-services.tex web-services.tex
wsdl.aux wsdl.aux
wsdl.tex wsdl.tex
xml-rpc.tex xml-rpc.tex
jboss.aux jboss.aux
jboss.tex jboss.tex
tomcat.aux tomcat.aux
tomcat.tex tomcat.tex
dynamic-web-pages.aux dynamic-web-pages.aux
dynamic-web-pages.tex dynamic-web-pages.tex
jsp.aux jsp.aux
jsp.tex jsp.tex
servlets.aux servlets.aux
servlets.tex servlets.tex
struts.aux struts.aux
struts.tex struts.tex
javabeans.aux javabeans.aux
javabeans.tex javabeans.tex
800px-Brown_bear__Ursus_arctos_arctos__running.jpg 800px-Brown_bear__Ursus_arctos_arctos__running.jpg
NetBeans_Create_Library.png NetBeans_Create_Library.png
Tomcat_dtomcat6_start.png Tomcat_dtomcat6_start.png
Tomcat_dtomcat6_stop.png Tomcat_dtomcat6_stop.png
Tomcat_localhost_8080.png Tomcat_localhost_8080.png
deployement_root_directory.png deployement_root_directory.png
dom_tree1.png dom_tree1.png
dom_tree2.png dom_tree2.png
ejb_cycle.png ejb_cycle.png
ejb_cycle.xcf ejb_cycle.xcf
jboss_deploy_war.png jboss_deploy_war.png
jboss_run_sh.png jboss_run_sh.png
jboss_running.png jboss_running.png
jsp_cycle.png jsp_cycle.png
opera_authorization.png opera_authorization.png
rest_db_xml.png rest_db_xml.png
rest_tree_1.png rest_tree_1.png
rest_tree_2.png rest_tree_2.png
rest_tree_3a.png rest_tree_3a.png
rest_tree_3b.png rest_tree_3b.png
rest_tree_3c.png rest_tree_3c.png
rest_xml_xml.png rest_xml_xml.png
result-set-row-0.png result-set-row-0.png
result-set-row-1.png result-set-row-1.png
result-set-row-2.png result-set-row-2.png
result-set-row-3.png result-set-row-3.png
servlet_cycle.png servlet_cycle.png
sql_accounts_1.png sql_accounts_1.png
sql_accounts_2.png sql_accounts_2.png
sql_clients_1.png sql_clients_1.png
sql_clients_2.png sql_clients_2.png
sql_clients_3.png sql_clients_3.png
sql_clients_4.png sql_clients_4.png
struts_cycle.png struts_cycle.png
uplogo.png uplogo.png
http.aux http.aux
http.tex http.tex
httpclient.aux httpclient.aux
httpclient.tex httpclient.tex
conclusion.aux conclusion.aux
conclusion.tex conclusion.tex
ejb.aux ejb.aux
ejb.tex ejb.tex
ejb_conclusion.tex ejb_conclusion.tex
ejb_conclusion ejb_conclusion
entity_bean.aux entity_bean.aux
entity_bean.tex entity_bean.tex
message_bean.aux message_bean.aux
message_bean.tex message_bean.tex
session_bean.aux session_bean.aux
session_bean.tex session_bean.tex
db4o.aux db4o.aux
db4o.tex db4o.tex
jdbc.aux jdbc.aux
jdbc.tex jdbc.tex
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka exchange
Currency.java Currency.java
Exchange.java Exchange.java
ExchangeList.java ExchangeList.java
ExchangeRateCalculator.java ExchangeRateCalculator.java
ExchangeRateTable.java ExchangeRateTable.java
Exchange_List.jar Exchange_List.jar
README.TXT README.TXT
Složka dist
Složka web
Složka META-INF
Složka WEB-INF
index.jsp index.jsp
result.jsp result.jsp
context.xml context.xml
jboss-web.xml jboss-web.xml
web.xml web.xml
README.TXT README.TXT
exchange_jsp.war exchange_jsp.war
Složka dist
Složka src
Složka web
Složka META-INF
Složka WEB-INF
index.jsp index.jsp
context.xml context.xml
web.xml web.xml
Složka conf
Složka java
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
Složka netukar
Složka exchange
Složka servlet
ExchangeListServlet.java ExchangeListServlet.java
README.TXT README.TXT
exchange_servlet.war exchange_servlet.war
Složka dist
Složka src
Složka web
Složka META-INF
Složka WEB-INF
index.jsp index.jsp
context.xml context.xml
exception.jsp exception.jsp
jboss-web.xml jboss-web.xml
list.jsp list.jsp
result.jsp result.jsp
struts-bean.tld struts-bean.tld
struts-config.xml struts-config.xml
struts-html.tld struts-html.tld
struts-logic.tld struts-logic.tld
struts-nested.tld struts-nested.tld
struts-tiles.tld struts-tiles.tld
tiles-defs.xml tiles-defs.xml
validation.xml validation.xml
validator-rules.xml validator-rules.xml
web.xml web.xml
Složka conf
Složka java
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
Složka com
Složka netukar
Složka myapp
Složka struts
ApplicationResource.properties ApplicationResource.properties
Složka exchange
Složka struts
CalculateExchangeAction.java CalculateExchangeAction.java
DisplayExchangeListAction.java DisplayExchangeListAction.java
ExchangeListException.java ExchangeListException.java
README.TXT README.TXT
exchange_struts.war exchange_struts.war
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka http
Složka apache
Main.java Main.java
Apache_Http.jar Apache_Http.jar
README.TXT README.TXT
Složka lib
commons-codec-1.3.jar commons-codec-1.3.jar
commons-httpclient3-3.0.1.jar commons-httpclient3-3.0.1.jar
commons-httpclient3.jar commons-httpclient3.jar
commons-logging-1.0.4.jar commons-logging-1.0.4.jar
jakarta-commons-httpclient3-3.0.1.jar jakarta-commons-httpclient3-3.0.1.jar
jakarta-commons-httpclient3.jar jakarta-commons-httpclient3.jar
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka http
Složka raw
Main.java Main.java
RawHttpConnection.java RawHttpConnection.java
README.TXT README.TXT
Raw_Http.jar Raw_Http.jar
Složka dist
Složka src
Složka netukar
Složka axis
Main.java Main.java
README.TXT README.TXT
Složka lib
JimiProClasses.jar JimiProClasses.jar
activation.jar activation.jar
axis-ant.jar axis-ant.jar
axis.jar axis.jar
bsf.jar bsf.jar
castor-0.9.5.2.jar castor-0.9.5.2.jar
commons-codec-1.2.jar commons-codec-1.2.jar
commons-discovery-0.2.jar commons-discovery-0.2.jar
commons-httpclient-3.0-rc2.jar commons-httpclient-3.0-rc2.jar
commons-logging-1.0.4.jar commons-logging-1.0.4.jar
commons-net-1.0.0-dev.jar commons-net-1.0.0-dev.jar
httpunit.jar httpunit.jar
ibmjsse.jar ibmjsse.jar
javax.jms.jar javax.jms.jar
jaxrpc.jar jaxrpc.jar
junit-3.8.1.jar junit-3.8.1.jar
log4j-1.2.8.jar log4j-1.2.8.jar
mailapi_1_3_1.jar mailapi_1_3_1.jar
saaj.jar saaj.jar
servlet.jar servlet.jar
wsdl4j-1.5.1.jar wsdl4j-1.5.1.jar
xercesImpl-2.6.2.jar xercesImpl-2.6.2.jar
xml-apis-2.6.2.jar xml-apis-2.6.2.jar
Složka PiggyEJB-ejb
Složka PiggyEJB-war
Složka dist
Složka src
Složka web
Složka WEB-INF
deposit.jsp deposit.jsp
index.jsp index.jsp
initialize.jsp initialize.jsp
jboss-web.xml jboss-web.xml
web.xml web.xml
Složka src
Složka conf
Složka java
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
jboss.xml jboss.xml
persistence.xml persistence.xml
Složka netukar
Složka piggybank
Složka ejb
Složka logging
TransactionLogger.java TransactionLogger.java
Složka entity
Složka exception
Složka message
Složka session
LoggerBean.java LoggerBean.java
BankConsultantBean.java BankConsultantBean.java
BankConsultantLocal.java BankConsultantLocal.java
BankDeskBean.java BankDeskBean.java
BankDeskLocal.java BankDeskLocal.java
ClientDatabaseBean.java ClientDatabaseBean.java
ClientDatabaseLocal.java ClientDatabaseLocal.java
DepositException.java DepositException.java
Account.java Account.java
Client.java Client.java
Složka conf
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
jboss-app.xml jboss-app.xml
HSQL_Manager_Screenshot.png HSQL_Manager_Screenshot.png
PiggyEJB.ear PiggyEJB.ear
README.TXT README.TXT
Složka dist
Složka src
Složka web
Složka META-INF
Složka WEB-INF
index.jsp index.jsp
context.xml context.xml
sun-jaxws.xml sun-jaxws.xml
web.xml web.xml
Složka conf
Složka java
MANIFEST.MF MANIFEST.MF
Složka netukar
Složka piggybank
Složka soap
Account.java Account.java
README.TXT README.TXT
piggybank_soap.war piggybank_soap.war
README.TXT README.TXT
Složka lib
Složka resources
Složka src
tinybrowser.jar tinybrowser.jar
filenew.png filenew.png
filesaveas.png filesaveas.png
run.png run.png
Složka netukar
Složka tinybrowser
Složka utils
Application.java Application.java
Main.java Main.java
Složka actions
Složka bookmarks
Složka controller
Složka exceptions
Složka io
Složka request
Složka response
Složka soap
Složka ui
SOAPRequestTemplate.java SOAPRequestTemplate.java
Response.java Response.java
ResponseParser.java ResponseParser.java
RequestParser.java RequestParser.java
RequestSender.java RequestSender.java
Složka response
ResponseSaver.java ResponseSaver.java
RequestSyntaxException.java RequestSyntaxException.java
SavingFailedException.java SavingFailedException.java
ActionManager.java ActionManager.java
Actions.java Actions.java
Složka actions
Složka bookmarks
Složka exceptions
Složka http
Složka io
Složka view
ViewController.java ViewController.java
IOController.java IOController.java
HttpController.java HttpController.java
ExceptionController.java ExceptionController.java
ActionController.java ActionController.java
BookmarkController.java BookmarkController.java
BookmarkIOController.java BookmarkIOController.java
Bookmark.java Bookmark.java
BookmarkCollection.java BookmarkCollection.java
Složka io
BookmarkFileWriter.java BookmarkFileWriter.java
BookmarkReader.java BookmarkReader.java
BookmarkSerializer.java BookmarkSerializer.java
BookmarkWriter.java BookmarkWriter.java
Složka html
BookmarkHtmlSerializer.java BookmarkHtmlSerializer.java
MainPanel.java MainPanel.java
MainWindow.java MainWindow.java
RequestResponsePanel.java RequestResponsePanel.java
WorkPanel.java WorkPanel.java
Složka action
Složka menu
Složka menubar
Složka request
Složka resources
Složka response
Složka toolbar
Složka uri
NewRequestActionListener.java NewRequestActionListener.java
NewSOAPRequestActionListener.java NewSOAPRequestActionListener.java
SaveResponseActionListener.java SaveResponseActionListener.java
SendRequestActionListener.java SendRequestActionListener.java
Složka bookmark
BookmarkActionListener.java BookmarkActionListener.java
OpenBookmarkActionListener.java OpenBookmarkActionListener.java
MenuBar.java MenuBar.java
Složka bookmarks
Složka file
AddBookmarkMenuItem.java AddBookmarkMenuItem.java
BookmarkMenu.java BookmarkMenu.java
BookmarkMenuItem.java BookmarkMenuItem.java
ExitMenuItem.java ExitMenuItem.java
FileMenu.java FileMenu.java
NewRequestMenuItem.java NewRequestMenuItem.java
NewSOAPRequestMenuItem.java NewSOAPRequestMenuItem.java
OpenInBrowserMenuItem.java OpenInBrowserMenuItem.java
SaveResponseMenuItem.java SaveResponseMenuItem.java
SendRequestMenuItem.java SendRequestMenuItem.java
RequestPanel.java RequestPanel.java
ResourceLoader.java ResourceLoader.java
Resources.java Resources.java
ResponsePanel.java ResponsePanel.java
NewRequestButton.java NewRequestButton.java
SaveResponseButton.java SaveResponseButton.java
SendRequestButton.java SendRequestButton.java
ToolBar.java ToolBar.java
URIField.java URIField.java
Složka view
ViewUtils.java ViewUtils.java
commons-codec-1.3.jar commons-codec-1.3.jar
commons-httpclient3-3.0.1.jar commons-httpclient3-3.0.1.jar
commons-httpclient3.jar commons-httpclient3.jar
commons-logging-1.0.4.jar commons-logging-1.0.4.jar
jakarta-commons-httpclient3-3.0.1.jar jakarta-commons-httpclient3-3.0.1.jar
jakarta-commons-httpclient3.jar jakarta-commons-httpclient3.jar

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz