Bc. Petra Matušů, DiS.

Master's thesis

Informovanost sester v péči o septického pacienta v intenzivní medicíně

Nurse\'s\' Awareness of the Septic Patient Care in Urgent Medicine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá informovaností sester o septické pacienty v intenzivní péči. Teoretická část je zaměřena na informace o sepsi, ošetřovatelskou péči a prevenci nozokomiální pneumonie, katetrové sepse, urosepse a infekce v chirurgické ráně. Empirická část zjišťuje informovanost sester v intenzivní péči prostřednictvím dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že informovanost ovlivňuje typ pracoviště …more
Abstract:
The thesis deals with nurses` awareness of septic patients in intensive care. The theoretical part is focused on information about sepsis, nursing care and prevention of nosocomial pneumonia, catheter sepsis, urosepse and infection in surgical wound. The empirical part investigates the nurses ` awareness in intensive care through a questionnaire survey. It was found that awareness influences the type …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Soldánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta