Tomáš Jonke

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje cestovního ruchu na řece Labi

Possibilities of Tourism Development on the Elbe River
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá Labskou cyklotrasu jako celek. Zaměřuje se na stav Labské cyklotrasy, dále se zaměřuji na její návštěvnost. V neposlední řadě se soustředí na možnosti pohybu handicapovaných turistů na Labské cyklotrase a práci Labské Stezky o.p.s. V praktické části práce jsem zmapoval Labskou cyklotrasu, zjistil, které úseky jsou dokončeny a které ne. Zjistil jsem, na kterých částech Labské …více
Abstract:
Bachelor thesis investigates Elbe cycle route as one project that enables wheelchair accessible tourism. The project focuses on condition of Elbe cycle route and on its turnout. In conclusion it focuses on possibilities of using Elbe cycle route by handicapped tourists and on work of Labská stezka o.p.s. In my analytical part I have charted Elbe cycle route and have discovered, which parts of the route …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze