Bc. Jaroslav Pavelec

Bakalářská práce

Systém přípravy řidičů autobusů MHD v Brně se zaměřením na bezpečnost provozu

Training system of bus drivers in Brno focuses on safety in service
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce na téma „Systém přípravy řidičů autobusů MHD v Brně se zaměřením na bezpečnost provozu“ se zaobírá historií dopravního podniku a historií vzděláváním profesionálních řidičů. Fenoménem současnosti je vysoká nehodovost obecně a nárůst zaviněných nehod u řidičů autobusů DPMB. Součástí práce je provedená analýza vyhlášek a zákonů souvisejících s dopravou včetně možného nastínění …více
Abstract:
ABSTRAKT The Bachelor work named Training system of bus drivers in Brno focuses on safety in service is dealing with history of transport undertaking and history of education of professional drivers. High accident rate generally and rising accident culpable by bus drivers are the phenomenon in the present. The work includes analysis of promulgations and laws which are related to transport including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vratislav Kelnar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování