Bc. Iveta Doležalová

Diplomová práce

Fundamental analysis of selected financial market instruments

Fundamentální analýza vybraných nástrojů finančního trhu
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části pojednává o úloze kapitálových trhů v tržní ekonomice. Jsou zde popsány základní finanční instrumenty, s nimiž se obchoduje na kapitálovém trhu, podrobněji jsou specifikovány akcie a burzy, na kterých mohu akciové společnosti emisí akcií získávat zdroje pro svoji činnost a investoři se mohou podílet na financování těchto firem. Důležitá je souvislost vývoje akciového …více
Abstract:
In the theoretical part, the thesis deals with the role of capital markets in the market economy. The basic financial instruments traded on the capital market are described. Shares and stock exchanges on which public limited companies can obtain resources for their activities via issuing shares and the investors can participate in financing of these companies are specified. The importance of the development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
  • Oponent: Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání