Bc. Andrea Grufíková

Diplomová práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and practical questions of management of the public administration property
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy“ je zhodnocení hospodaření s majetkem veřejné správy v kontextu požadavků nového účetnictví státu a reformy veřejných financí na příkladu vybrané obce. První část práce se zaměřuje na specifika majetku veřejné správy, hospodaření s majetkem obcí a na reformy veřejných financí, které doposud v ČR proběhly …více
Abstract:
The subject of submitted thessis "Theoretical and practical questions of management of the public administration property" is to evaluate the management of the public administration property in the context of the requirements of the new state accounting and public finance reform on example of the selected municipality. The first part is focused on specifics of the public administration property, management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta