Bc. Lenka Michalková

Bakalářská práce

3D animace řeči v kontextu videoher

3D Animation of Speech in Context of Computer Games
Abstract:
This bachelor thesis is focused on creating a 3D animation of speech on the character usable in video games. The theoretical section introduces the reader to the issue of video games, analyzes the possibilities of 3D facial animation used in video games and theoretical animation principles. The practical section is technically oriented and describes the process of creating the facial animation and …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D animácie reči na charaktere použiteľnom vo videohrách. Teoretická časť uvádza čitateľa do problematiky videohier, analyzuje možnosti 3D animácií tváre používaných vo videohrách a animačné princípy. Praktická časť je technicky orientovaná a popisuje spôsob vytvárania potrebných krokov pre vytvorenie animácie, prístup k modelovaniu tváre, vytváranie kostí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Milan Doležal, MgA. Kateřina Spáčilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika