Bc. Lenka Michalková

Bachelor's thesis

3D animace řeči v kontextu videoher

3D Animation of Speech in Context of Computer Games
Abstract:
This bachelor thesis is focused on creating a 3D animation of speech on the character usable in video games. The theoretical section introduces the reader to the issue of video games, analyzes the possibilities of 3D facial animation used in video games and theoretical animation principles. The practical section is technically oriented and describes the process of creating the facial animation and …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D animácie reči na charaktere použiteľnom vo videohrách. Teoretická časť uvádza čitateľa do problematiky videohier, analyzuje možnosti 3D animácií tváre používaných vo videohrách a animačné princípy. Praktická časť je technicky orientovaná a popisuje spôsob vytvárania potrebných krokov pre vytvorenie animácie, prístup k modelovaniu tváre, vytváranie kostí …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2018
  • Supervisor: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Reader: Mgr. Milan Doležal, MgA. Kateřina Spáčilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky