Bc. Michal Heger

Diplomová práce

Prospěšnost fotbalové školičky v Moravské Třebové na celkový vývoj dítěte předškolního věku

The benefit of the soccer kindergarten in Moravska Trebova would assist the overall development of pre-school children
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu fotbalovému tréninku dětí předškolního věku v Moravské Třebové. Byla zaměřena na zvláštnosti a specifika věkové kategorie od 3 do 6 let. Vyjmenovali jsme znalosti a dovednosti trenéra pro tuto kategorii. Práce se zabývá měřením, analyzováním a vyhodnocením dosažených výsledků. Dále bylo využito dotazníkového šetření k získání informací o spokojenosti rodičů s činností …více
Abstract:
The diploma thesis deals with soocer training of pre-school children in Moravska Trebova. The thesis is focused on unusualness and specification of age categories from 3 to 6 years. Name the coach´s knowledge and skill of coach for this category. This thesis follows up of test measurements, analyzing and evaluation achivied results. The emphasis was placed on the assessment of the satisfaction parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií