Bc. Aleš Rajdlík

Bakalářská práce

Srovnávací studie produktů živelního pojištění pojistitelů působících na pojistném trhu v České republice

Comparative study of products of insurance against natural hazards which are acting on insurance market in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou živelního pojištění jako základního pilíře nabídky majetkového pojištění pojistitelů působících na území České republiky. Problematika je nazírána z pohledu klienta, podnikatele, přičemž se zabývá kvalitou pojistných produktů z hlediska podmínek pojištění a poměru ceny a kvality pojistné ochrany. Bakalářská práce vychází z dostupných pramenů, které se zabývají …více
Abstract:
This Bachelor work grapple with problems of insurance against damage as a basic pillar of supply of underwriters general insurance business which works at the Czech Republic area. Problems are observed from the clients view, enterprisers view whereas they put mind to quality of insurance products in the term of insurance conditions and proportion of price and quality. The Bachelor work comes up from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní